ИНИОД

Всички: 41

Няма корица Адриян Веселинов Стоилов

Адриян Веселинов Стоилов

Самоусъвършенстващи се техники при разследването на киберпрестъпления

Научен ръководител доц. д-р Боян Колев Жеков
Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Александър Георгиев Гъркинин

Александър Георгиев Гъркинин

Компютърни симулации и визуализации в система на смесена реалност

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Александър Димитров Андонов

Александър Димитров Андонов

Усъвършенстване на производителността на бизнес-информационни системи

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Александър Йорданов Йорданов

Александър Йорданов Йорданов

Управление на сигурността при съвременните средства за отдалечен достъп до финансови активи

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Александър Чобанов

Александър Чобанов

Методи и алгоритми за гарантиране истинността на вота при машинно и електронно гласуване

Научен ръководител доц. д-р Иван Драгов Тренчев
Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Андреа Коста Пандулис

Андреа Коста Пандулис

Контекстно-базирани бизнес информационни системи

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Антония Мирославова Станева

Антония Мирославова Станева

Изследване приложимостта на цифровите технологии в областта на обучението по изобразително изкуство

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Богомил Николов Александров

Богомил Николов Александров

Симулационен модел на логистична система, базирана на големи данни, изкуствен интелект и блокчейн

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Борислав Красимиров Шумаров

Борислав Красимиров Шумаров

Проектиране и разработване на софтуер чрез нискокодови технологии

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Валентин Емилов Руженов

Валентин Емилов Руженов

Синтезиране на модел за организационно-техническо решение за управление на крипто ключове

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Виктория Василева Мучанова

Виктория Василева Мучанова

Моделиране на средства за формиране на потребителски преживявания (UX design) с 3D, AR,VR технологии

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Виктория Наскова Ангелова

Виктория Наскова Ангелова

Стандарти и политики в дигиталната криминалистика

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Владислав Иванов Донев

Владислав Иванов Донев

Методологии и технически способи за идентифициране и разследване на финансови престъпления в интернет

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Георги Петров Стоев

Георги Петров Стоев

Инвазивни методи за оценка на сигурността на информационни системи и компютърни мрежи

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Гергана Михайлова Луканова

Гергана Михайлова Луканова

Подходи за оптимизация времето за разработка на информационни системи

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Денислав Иляев Кънев

Денислав Иляев Кънев

Методи и алгоритми за откриване на дронове

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Иван Валентинов Кашукеев

Иван Валентинов Кашукеев

Сигурност и защита на информацията при облачните технологии

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Иван Евгениев Трифонов

Иван Евгениев Трифонов

Интегриране на Big Dаta в потребителски платформи за данни

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
Няма корица Ивелина Стойнова Шопова

Ивелина Стойнова Шопова

Методи и алгоритми за откриване на подвижни обекти със звукови сигнали

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: АСОИУ  
Няма корица Калин Валентинов Димитров

Калин Валентинов Димитров

Големи данни за проектиране на учебен опит (Big Data for Learning Experience Design)

Професионално направление: 4.6. ИКН
Докторска програма: ИСТИКН  
© 2022 Университет по библиотекознание и информационни технологии. Всички права са запазени.

Please publish modules in offcanvas position.